เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VQH16

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ก.พ. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

VQH16 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5วัน 4คืน

มุยเน่ นั่งรถจิ๊ฟตะลุย ดินแดนทะเลทรายขาว ชม ทะเลทรายแดง ดาลัด ถ่ายรูปสุดชิค! สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ไฮไลท์ของเมือง

นั่งรถรางชมน้ำตกดาทันลา พร้อม นั่งกระเช้าชมวิวทิวทัศน์สู่วัดตั๊กลัม เช็คอินคาเฟ่ชื่อดัง คาเฟ่อพาร์ทเม้นท์ 9 ชั้น และ

คาเฟ่แห่งใหม่ Bali Heaven Gate เยี่ยมชม พระราชวังบ๋าวได๋ วัดลึงเฟือก Crazy house และ ช้อปปิ้งตลาดมืดพื้นเมือง

พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน ทานอาหารพร้อมรับชมวิวบรรยากาศรอบเมือง


เดินทางโดยสายการบิน
BAMBOO AIRWAYS (QH) บินตรงสู่โฮจิมินห์ + บินภายใน

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต QH326 BKK – SGN 12.00-13.25 นครโฮจิมินห์- The Café Apartment- ถนนคนเดินเหงียนเว้-ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน (รับประทานอาหารบนเรือ)-ตลาดเบ๋นถั่นห์
โรงแรม
Oscar Saigon Hotel 3*/ Acnos Grand Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง - ลำธาร FAIRY STREAM
โรงแรม
Little Paris Muine 4*/ Ocean Place Muine Resort 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองดาลัด– Crazy house -วัดลึงเฟือก-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-ตลาดคนเดินดาลัด
โรงแรม
River Prince Dalat 4* / King Hotel Dalat 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองดาลัด-พระราชวังบ๋าวได๋-น้ำตกดาทันลา-นั่งรถราง-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม- คาเฟ่ Bali Heaven Gate -สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเมืองดาลัด-ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง-ท่าอากาศยานเตินเซินเญิ้ต-เมืองโฮจิมินห์ QH1321 DLI – SGN 18.40-19.35
โรงแรม
Oscar Saigon Hotel 3*/ Acnos Grand Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเชินเญิ้ต –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ QH325 SGN – BKK 09.30-11.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
18 - 22 ก.พ. 66

14,888.-

14,888.-

25 ก.พ. - 1 มี.ค. 66

13,888.-

13,888.-

14 - 18 มี.ค. 66

14,888.-

14,888.-

21 - 25 มี.ค. 66

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ