เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VVZ07

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ส.ค. - ต.ค. 65

จำนวนพีเรียด

10

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
20 - 22 ส.ค. 65

12,888.-

12,888.-

27 - 29 ส.ค. 65

12,888.-

12,888.-

28 - 30 ส.ค. 65

11,888.-

11,888.-

3 - 5 ก.ย. 65

12,888.-

12,888.-

10 - 12 ก.ย. 65

12,888.-

12,888.-

16 - 18 ก.ย. 65

12,888.-

12,888.-

23 - 25 ก.ย. 65

12,888.-

12,888.-

30 ก.ย. - 2 ต.ค. 65

12,888.-

12,888.-

7 - 9 ต.ค. 65

12,888.-

12,888.-

13 - 15 ต.ค. 65

13,888.-

13,888.-

รูปภาพ