เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VVZ11

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

พ.ย. - มี.ค. 66

จำนวนพีเรียด

16

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน3คืน

 

นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ อาณาจักรบนยอดเขาสูง

จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ Golden bridge สุดยอดแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาด

สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค เดินชมหมู่บ้านฝรั่งเศส ปราสาทพระจันทร์ โรงบ่มไวน์ฝรั่งเศส และ สวนดอกไม้

เที่ยวเมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู หาดหมีเค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก

เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ชมการแสดง หมุนกระด้ง ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

พักโรงแรมบรรยากาศยุโรป Mercure Bana Hills 4* บนบานาฮิลล์ 1 คืน / ฮอยอัน 1 คืน / ดานัง 1 คืน

อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ เมนูกุ้งมังกร และ อาหารเวียดนาม ฟรี!! เสื้อยืดเวียดนามท่านละ 1 ตัว

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ - สะพานมือทองคำ – อิสระเที่ยวบนบานาฮิลล์
โรงแรม
MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระเที่ยวบนบานาฮิลล์ - เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สมาคมฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน
โรงแรม
Thanh Binh Riverside Hoian 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองดานัง – สวนเอเปค – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน - ชายหาดหมีเค – สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก
โรงแรม
Parze Ocean Danang / Grand Sea Danang / Roliva Danang 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
9 - 12 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

12 - 15 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

13 - 16 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

24 - 27 พ.ย. 65

14,888.-

14,888.-

14 - 17 ธ.ค. 65

14,888.-

14,888.-

22 - 25 ธ.ค. 65

16,888.-

16,888.-

24 - 27 ธ.ค. 65

16,888.-

16,888.-

5 - 8 ม.ค. 66

14,888.-

14,888.-

7 - 10 ม.ค. 66

14,888.-

14,888.-

19 - 22 ม.ค. 66

14,888.-

14,888.-

8 - 11 ก.พ. 66

13,888.-

13,888.-

14 - 17 ก.พ. 66

14,888.-

14,888.-

23 - 26 ก.พ. 66

14,888.-

14,888.-

14 - 17 มี.ค. 66

13,888.-

13,888.-

19 - 22 มี.ค. 66

13,888.-

13,888.-

22 - 25 มี.ค. 66

13,888.-

13,888.-

รูปภาพ