เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VVZ17

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

มี.ค. - ต.ค. 66

จำนวนพีเรียด

9

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 66

12,888.-

12,888.-

31 - 3 มี.ค. 66

13,888.-

13,888.-

2 - 5 เม.ย. 66

13,888.-

13,888.-

8 - 11 เม.ย. 66

15,888.-

15,888.-

10 - 13 เม.ย. 66

16,888.-

16,888.-

12 - 15 เม.ย. 66

18,888.-

18,888.-

16 - 19 เม.ย. 66

14,888.-

14,888.-

19 - 22 เม.ย. 66

13,888.-

13,888.-

26 - 29 เม.ย. 66

13,888.-

13,888.-

รูปภาพ