เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน เว้

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน เว้

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VVZ18

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

มี.ค. - ต.ค. 66

จำนวนพีเรียด

12

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 66

13,888.-

13,888.-

6 - 9 เม.ย. 66

16,888.-

16,888.-

11 - 14 เม.ย. 66

16,888.-

16,888.-

23 - 26 เม.ย. 66

14,888.-

14,888.-

11 - 14 พ.ค. 66

14,888.-

14,888.-

18 - 21 พ.ค. 66

14,888.-

14,888.-

25 - 28 พ.ค. 66

14,888.-

14,888.-

2 - 5 มิ.ย. 66

16,888.-

16,888.-

9 - 12 มิ.ย. 66

14,888.-

14,888.-

15 - 18 มิ.ย. 66

14,888.-

14,888.-

21 - 24 มิ.ย. 66

14,888.-

14,888.-

29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ