Good price! Vietnam

Good price! Vietnam

รหัสโปรแกรมทัวร์ : VVZ26

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เวียดนาม, เอเชีย

ช่วงเดือน

ก.ย. 66

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน3คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ‘’บานาฮิลล์’’ อาณาจักรบนยอดเขาสูง

จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ  เพลิดเพลิน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค

เที่ยวเมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง คาเฟ่ Sơn Trà Marina ชมสวนมหัศจรรย์ สะพานมังกร

เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ชมการแสดง หมุนกระด้ง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

พักดานัง 3 คืน

สุดพิเศษชมโชว์ Charming Show พร้อมแสง สี เสียง สุดอลังการ

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง VZ960 BKK-DAD 10.50-12.30 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง - คาเฟ่ Sơn Trà Marina - สวนมหัศจรรย์ - สะพานมังกร
โรงแรม
Sea Garden Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านหยก – บานาฮิลล์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ – อิสระท่องเที่ยวสวนสนุก บานาฮิลล์ - เมืองดานัง
โรงแรม
Sea Garden Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองดานัง – ร้านเยื่อไผ่ - เมืองมรดกโลกฮอยอัน – สมาคม ฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - โชว์ Charming Show
โรงแรม
Sea Garden Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ961 DAD-BKK 13.15-14.55
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
6 - 9 ก.ย. 66

8,888.-

8,888.-

10 - 13 ก.ย. 66

8,888.-

8,888.-

13 - 16 ก.ย. 66

8,888.-

8,888.-

17 - 20 ก.ย. 66

8,888.-

8,888.-

23 - 26 ก.ย. 66

9,888.-

9,888.-

27 - 30 ก.ย. 66

8,888.-

8,888.-

30 ก.ย. - 3 ต.ค. 66

9,888.-

9,888.-

รูปภาพ