อิไปหม่ายเบตง เบตง อัยเยอร์เวง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : YLFD02

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เบตง

ช่วงเดือน

พ.ค. - ก.ค. 64

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

💙New.. อิไปหม่าย เบตง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พักเบตง 2คืน
  • สายการบิน Air Asia (ดอนเมือง)
  • 🍽อาหารขึ้นชื่อ❗ไก่เบตง,ปลานิลสายน้ำไหล,เคาหยก,ผักน้ำ
  • 📌#Skywalkอัยเยอร์เวง #ชมทะเลหมอกแดนใต้
  • 📌ซิตี้ทัวร์ #เมืองเบตง #อุโมงค์ปิยะมิตร
  • 📌 #บ่อน้ำร้อนเบตง #วัดช้างไห้ #ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

รายละเอียดโปรแกรม

04.30น.
จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

06.45น.
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3102

08.10น.
ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด แวะถ่ายรูป สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบตง ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ภูเขาแห่งแรกของไทย สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง

ช่วงเย็น
ไนท์บาซ่าเบตง อิสระช้อปปิ้งและอิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
โรงแรม
The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

04.00น.
จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอร์เวง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ จุดไฮไลท์คือชั้น 3 ที่สร้างทางเดินด้วยกระจกใส (ไม่รวมค่าบริการถุงรองเท้าชำระหน้างาน//สำหรับค่าเข้าชม ณ ปัจจุบันยังไม่เสียค่าเข้าชม กรณีทางการมีการเรียกเก็บค่าเข้าชำระเพิ่มหน้างาน)

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี
น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 น้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร
ร้านเฉาก๋วยกม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน อิสระให้ท่านเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) เมนูขึ้นชื่อ ปลานิลสายน้ำไหล,ผัดผักน้ำ
เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตรและเดินทางสู่บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ วัดพุทธาธิวาส วัดสวยใจกลางเมืองเบตง องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพสวยงดงาม แวะถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย

เย็น
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) เมนูไก่เบตง,เคาหยก อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ
โรงแรม
The Holidays Hill , Cathay Betong Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) เมนูติ่มซำ
ออกเดินทางสู่ ตัวเมืองยะลา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)

บ่าย
แวะจังหวัดปัตตานี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จ หาดใหญ่ แวะ ตลาดกิมหยง ซื้อของฝากและของที่ระลึก เดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับ

19.05น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3111

20.35น.
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก ทารก
14 - 16 พ.ค. 64

6,900.-

6,900.-

1,300.-

28 - 30 พ.ค. 64

6,900.-

6,900.-

1,300.-

11 - 13 มิ.ย. 64

6,900.-

6,900.-

1,300.-

25 มิ.ย. - 27 พ.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

9 - 11 ก.ค. 64

7,900.-

7,900.-

1,300.-

24 - 26 ก.ค. 64

8,900.-

8,900.-

1,300.-

25 - 27 ก.ค. 64

8,900.-

8,900.-

1,300.-

26 - 28 ก.ค. 64

8,900.-

8,900.-

1,300.-

รูปภาพ

FAQ