โอเค โอเค๊ เบตง สกายวอร์คอัยเยอร์เวง

โอเค โอเค๊ เบตง สกายวอร์คอัยเยอร์เวง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : YLVZ03

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

16 คน

ท่องเที่ยว

เบตง, ไทย

ช่วงเดือน

ต.ค. 65

จำนวนพีเรียด

1

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

วัดช้างให้ ชมวิวเขื่อนบางลาง อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
ชมทะเลหมอกสกายวอร์คอัยเวอร์เวง ต้นไม้ยักษ์พันปี อุโมงค์ปิยะมิตร สตรีทอาร์ทเบตง
เช็คอินป้าย
OK BETONG ตู้ไปรษณีย์ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ตลาดกิมหยง

เดินทางโดยสายการบิน Thai Viet Jet Air สู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20
Kg. carry on 7 KG
ราคาพิเศษ 6,999บาท เดินทาง 29-31 ตุลาคม 2565

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานหาดใหญ่-ปัตตานี-วัดช้างให้-เขื่อนบางลาง-เบตง-ป้ายOK BETONG- อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
โรงแรม
โรงแรมเบตงเมอร์ลิน/เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ชมทะเลหมอก Skywalk อัยเยอร์เวง-สะพานแตปูซู-น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-ร้านเฉาก๊วย กม.4-อุโมงค์ปิยะมิตร -ต้นไทรพันปี- บ่อน้ำร้อนเบตง-ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม
โรงแรม
โรงแรมเบตงเมอร์ลิน/เดอะ ฮอลิเดย์ ฮิลล์ เบตง หรือระดับเทียบเท่า
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สตรีทอาร์ต-ตู้ไปรษณีย์-หอนาฬิกา-เมืองยะลา-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-ตลาดกิมหยง-ท่าอากาศยานหาดใหญ่- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
29 - 31 ต.ค. 65

6,999.-

6,999.-

รูปภาพ