ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า

ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า

รหัสโปรแกรมทัวร์ : C8L82

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 67

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
8 - 13 พ.ค. 67

19,888.-

19,888.-

10 - 15 พ.ค. 67

19,888.-

19,888.-

15 - 20 พ.ค. 67

18,888.-

18,888.-

17 - 22 พ.ค. 67

19,888.-

19,888.-

22 - 27 พ.ค. 67

19,888.-

19,888.-

24 - 29 พ.ค. 67

19,888.-

19,888.-

29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

5 - 10 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

7 - 12 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

12 - 17 มิ.ย. 67

18,888.-

18,888.-

14 - 19 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

21 - 26 มิ.ย. 67

18,888.-

18,888.-

26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67

19,888.-

19,888.-

รูปภาพ