7 โปรแกรมทัวร์ที่พบ

Pic จีน

ห่าวจี๋เลอ!KUNMING ตงชวน...แผ่นดินสีแดง ภูเขาเจ็ดสี 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFD04
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2566

เริ่มต้น 13,888.-

Pic จีน

ตะลุยแดนมังกร คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFD09
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2566

เริ่มต้น 15,888.-

Pic จีน

SAY HI! KUNMING คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CKY06
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน 2566

เริ่มต้น 22,888.-

Pic จีน

หนี่ห่าว..KUNMING คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CKY05
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน 2566

เริ่มต้น 22,888.-

Pic จีน

Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFD03
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2566

เริ่มต้น 12,888.-

Pic จีน

จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ฉางซา 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CFD07
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2566

เริ่มต้น 15,888.-

Pic จีน

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CSL10
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน 2566

เริ่มต้น 19,888.-