30 โปรแกรมทัวร์ที่พบ

Pic เอเชีย, จีน

ย่าติง ลี่เจียง แชงกรีล่า บินตรงลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CDR68
ช่วงวันที่เดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2567

เริ่มต้น 25,888.-

Pic เอเชีย, จีน

สงกรานต์ เซี่ยงไฮ้ หางโจว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFM60
ช่วงวันที่เดินทาง : เมษายน 2567

เริ่มต้น 25,888.-

Pic เอเชีย, จีน

ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : C8L82
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

เริ่มต้น 18,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Miracle China จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CMU54
ช่วงวันที่เดินทาง : เมษายน 2567

เริ่มต้น 26,888.-

Pic เอเชีย, จีน

ฉลองสงกรานต์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : C8L73
ช่วงวันที่เดินทาง : เมษายน 2567

เริ่มต้น 24,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CSL83
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤษภาคม 2567

เริ่มต้น 17,888.-

Pic เอเชีย, จีน

มหานคร เซี่ยงไฮ้ หางโจว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CFM69
ช่วงวันที่เดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2567

เริ่มต้น 16,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Lost Horizon ลี่เจียง เต๋อชิง แซงกรีล่า ปาลาเก๋อจง 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CDR84
ช่วงวันที่เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

เริ่มต้น 23,888.-

Pic เอเชีย, จีน

Paradise บินตรงกุ้ยหลิน เขาหลูยี่ หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CVZ78
ช่วงวันที่เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2567

เริ่มต้น 14,888.-