2 โปรแกรมทัวร์ที่พบ

Pic เอเชีย, ฮ่องกง

สายมู เสริมความปัง HONGKONG เที่ยวฮ่องกง... อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งช้อป 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HFD05
ช่วงวันที่เดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2566

เริ่มต้น 14,888.-

Pic เอเชีย, ฮ่องกง

EXCITING! HONGKONG เที่ยวฮ่องกง...อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งช้อป 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HHB02
ช่วงวันที่เดินทาง : เมษายน - กันยายน 2566

เริ่มต้น 14,888.-