เกี่ยวกับเรา

บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 นับจากเริ่มก่อตั้งถึง ณ ปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี วัตถุประสงค์บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริการต่างๆที่ครบวงจรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ที่มี ความหลากหลายที่มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการของบริษัท


The Bond Street Tour Tour& Travel Co., Ltd. was established in 2004 present for 17 years , for the purpose of conducting business as an agent. The traveling both domestically and internationally. Includes a comprehensive range of services related to travel in different ways. Diverse. Focused on quality service at a standard that can build trust and confidence for the clients base on the maximum benefit. That can satisfy the customers who use its services.

about-img about-img
Company's Name : Bondstreet Tour&Travel Co.,Ltd
License No. : 11/03450
Managing Director : Mr.Wuttikorn Bampennorakij
Office's Address : 19/48 Moo 2 Chuanchuen Changwattana Rd. Pakkret ,Nonthaburi Thailand 11120
Tel : +(66) 2 575 3855 (auto 24 line)
Mobile : +(66) 8 634 4325
E-mail : [email protected]
: [email protected]