Joyfully เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง

Joyfully เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CCA66

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

29888 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

เม.ย. 67

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เยือนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน

ล่องเรือพระราชวังฤดูร้อน สักการะขอพร พระหยกขาว

ชมความงาม พระราชวังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน

เช็คอิน ตึกสตาร์บัคส์ หอไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์

ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ตลาดร้อยปี ถนนหวังฝู่จิง

 

เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา  อาหารกวางตุ้ง

 

เดินทางโดยสายการบิน  AIR CHINA (CA)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 23 Kg. / CARRY ON 7 Kg

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานซ่างไห่ผู่ตง - หมู่บ้านโบราณซีเป่า – ร้านผ้าไหม – ร้านกาแฟ STARBUCK RESERVE ROASTERY– ย่านเทมส์ทาวน์ - ตลาดร้อยปี – ถนนนานกิง CA806 BKK-PVG 03.15-08.30
โรงแรม
Holiday Inn Express Hotel Shanghai 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดพระหยกขาว – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถ่ายรูปหอไข่มุก(ด้านนอก) - ร้านยา – หอเต้นรำ(ถ่ายรูปด้านนอก) - ถนนเทียนจือฝ่าง
โรงแรม
Holiday Inn Express Hotel Shanghai 4* หรือระดับใกล้เคียงกันกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ถนนหวังฝู่จิ่ง
โรงแรม
Holiday Inn Express Hotel Beijing 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านยางพารา – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ร้านหยก –ล่องเรือสู่ด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังฤดูร้อน
โรงแรม
Holiday Inn Express Hotel Beijing 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านไข่มุก – Surprise Outlets - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ CA979 PEK-BKK 20.15-23.55
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
6 - 11 เม.ย. 67

31,888.-

31,888.-

10 - 15 เม.ย. 67

36,888.-

36,888.-

18 - 23 เม.ย. 67

29,888.-

29,888.-

รูปภาพ