สูงแค่ไหนก็จะไป! ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า

สูงแค่ไหนก็จะไป! ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CDR81

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 67

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

ธารน้ำขาว วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโจน เมืองเก่าลี่เจียง

ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า หมู่บ้านกลุ่มน้อยไป๋ซา เมืองโบราณซู่เหอ สะพานแก้วกระจกลี่เจียง

 พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG 

เมนูพิเศษ!! สุกี้แซลมอน

 

เดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines (DR)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON  5 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ (เมืองลี่เจียง) DR5042 BKK-LJG 13.35-17.00
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองลี่เจียง - แชงกรีล่า - ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – ธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ – เมืองโบราณแชง กรีล่า
โรงแรม
MOONLIGHT INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ - พิพิธภัณฑ์จามรี - เมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – สระมังกรดำ
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สะพานแก้วกระจกลี่เจียง – หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยไป๋ซา - เมืองโบราณซู่เหอ
โรงแรม
LUCKY DRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ DR5041 LJG-BKK 10.25-12.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
9 - 14 พ.ค. 67

21,888.-

21,888.-

16 - 21 พ.ค. 67

21,888.-

21,888.-

23 - 28 พ.ค. 67

21,888.-

21,888.-

6 - 11 มิ.ย. 67

21,888.-

21,888.-

13 - 18 มิ.ย. 67

21,888.-

21,888.-

20 - 25 มิ.ย. 67

21,888.-

21,888.-

27 มิ.ย. - 2 ส.ค. 67

21,888.-

21,888.-

รูปภาพ