Earth Of Haven เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีมรดกโลก อุทยานปี้เผิงโกว หุบเขาซวงเฉียวโกว

Earth Of Haven เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีมรดกโลก อุทยานปี้เผิงโกว หุบเขาซวงเฉียวโกว

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CFD101

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

17888 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

10

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

Earth Of Haven เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีมรดกโลก

อุทยานปี้เผิงโกว หุบเขาซวงเฉียวโกว 6วัน4คืน

ภูเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว

ชมความงดงามของธรรมชาติมรดกโลก อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว

ไหว้พระขอพร วัดเหวินซู วัดต้าฉือ แพนด้ายักษ์ปีนตึก 

เดินเล่นถนนคนเดินสุดโรแมนติกซอยกว้างซอยแคบ ถนนไท่กู่หลี่  ถนนชุนซี

 

เมนูพิเศษ! ▪สุกี้หม่าล่า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานดอนเมือง FD562 DMK -TFU 21.50-02.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ - นครเฉิงตู - เข้าสู่ที่พัก - อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน+รถกอล์ฟ) - เขาสี่ดรุณี
โรงแรม
JIUDING INT HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน และ ROSE XUEYAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน) – เมืองตูเจียงเอี้ยน
โรงแรม
YU HUANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านยา - ร้านหยก - นครเฉิงตู – วัดเหวินซู - ซอยกว้างซอยแคบ – ถนนโบราณสามก๊กจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
โรงแรม
RIGHTWAY XIYUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นครเฉิงตู – ร้านหมอนโอโซน – ถนนคนเดินซุนซี – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD563 TFU- DMK 02.50-05.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 10 ก.ย. 67

17,888.-

17,888.-

13 - 18 ก.ย. 67

17,888.-

17,888.-

21 - 26 ก.ย. 67

18,888.-

18,888.-

10 - 15 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

11 - 16 ต.ค. 67

20,888.-

20,888.-

12 - 17 ต.ค. 67

20,888.-

20,888.-

18 - 23 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

19 - 24 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

23 - 28 ต.ค. 67

20,888.-

20,888.-

25 - 30 ต.ค. 67

20,888.-

20,888.-

รูปภาพ