มหานคร เซี่ยงไฮ้ หางโจว

มหานคร เซี่ยงไฮ้ หางโจว

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CFM69

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มี.ค. - มิ.ย. 67

จำนวนพีเรียด

7

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบซีหู เยี่ยมเยือนมรดกโลก หมู่บ้านน้ำ Puyuan

เช็คอิน หอไข่มุก ตึกเต้นรำ Fosun Foundation

ชมความอลังการ หาดไว่ทาน

 

ช้อปปิ้ง ย่านซินเทียนตี้ ถนนโบราณเหอฝ่างเจีย ถนนนานกิง

เมนูพิเศษ!!   Buffet ปิ้งย่าง  เสี่ยวหลงเปา

 

  เดินทางโดยสายการบิน Shanghai Airlines (FM)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 Kg. / CARRY ON  7 Kg

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) - เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้ FM842 BKK-PVG 09.50 - 15.25
โรงแรม
Holiday inn express hotel / Venus International 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เซี่ยงไฮ้ - หางโจว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบซีหู (รวมล่องเรือ) - ถนนโบราณเหอฝ่างเจีย
โรงแรม
Manju Hotel / Holiday inn express hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกันกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หางโจว - ร้านบัวหิมะ - หมู่บ้านน้ำ Puyuan – ร้านหยก – เซี่ยงไฮ้ - ตึกเต้นรำ Fosun Foundation
โรงแรม
Holiday inn express hotel / Venus International 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านผ้าไหม – หอไข่มุก(ด้านนอก) – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง - ตลาอดร้อยปี - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ FM841 PVG-BKK 22.15 - 01.55
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 67

17,888.-

17,888.-

4 - 7 เม.ย. 67

18,888.-

18,888.-

5 - 8 เม.ย. 67

18,888.-

18,888.-

19 - 22 เม.ย. 67

17,888.-

17,888.-

14 - 17 มิ.ย. 67

16,888.-

16,888.-

21 - 24 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67

16,888.-

16,888.-

รูปภาพ