ตะลุยสวนสนุก! เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

ตะลุยสวนสนุก! เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CFM94

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

CFM94 ตะลุยสวนสนุก! เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน

สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย "ดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้"

หอคอยไข่มุก หาดไว่ทาน อาคารต้นไม้พันต้น เทียนอันเชียนซู่

ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้

รวมบัตรเข้า ดิสนีย์แลนด์แล้ว!
เมนูพิเศษ
!!  ชาบูหม่าล่า ขาหมูโบราณ เสี่ยวหลงเปา+ไวน์แดง

   เดินทางโดยสายการบิน  Shanghai Airlines (FM) & China Eastern Airlines (MU)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 Kg./ CARRY ON  7 Kg

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) -ย่านซินเทียนตี้ -ตลาดร้อยปี FM842 BKK-PVG 09.50-15.25
โรงแรม
Holiday inn express Hotel OR Lu’an Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สนุกเต็มอิ่มกับเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน!!
โรงแรม
Holiday inn express Hotel OR Lu’an Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านยา- เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - ร้านหยก – Tian An 1,000 Trees
โรงแรม
Holiday inn express Hotel OR Lu’an Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านชา - หอไข่มุก(ถ่ายภาพด้านนอก) - ย่านลู่เจียจุ่ย – ร้านผ้าไหม – ถนนนานกิงลู่ - หาดไว่ทาน - สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ▪ FM841 PVG-BKK 22.15-01.55(+1) ▪ MU547 PVG-BKK 21.00-00.40(+1)
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 8 ก.ย. 67

19,888.-

19,888.-

ไฟท์ขากลับ MU547 PVG-BKK 21.00-00.40

20 - 23 ก.ย. 67

20,888.-

20,888.-

ไฟท์ขากลับ MU547 PVG-BKK 21.00-00.40

18 - 21 ต.ค. 67

21,888.-

21,888.-

ไฟท์ขากลับ FM841 PVG-BKK 22.15-01.55+1

24 - 27 ต.ค. 67

23,888.-

23,888.-

ไฟท์ขากลับ FM841 PVG-BKK 22.15-01.55+1

25 - 28 ต.ค. 67

22,888.-

22,888.-

ไฟท์ขากลับ FM841 PVG-BKK 22.15-01.55+1

รูปภาพ