สองโคตรพยัคฆ์แดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

สองโคตรพยัคฆ์แดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CMU112

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

0 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

CMU112 สองโคตรพยัคฆ์แดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6วัน 4คืน

มรดกแผ่นดินมังกร กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน

เช็คอิน หอฟ้าเทียนถาน ย่านซานหลี่ถุน POPMART วัดพระหยก

หอคอยไข่มุก หาดไว่ทาน อาคารต้นไม้พันต้น ลอดอุโมงค์เลเซอร์

ถนนหนานกิง เมืองโบราณ Puyuan ตลาดร้อยปี

 

เมนูพิเศษ!!  เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโก เสี่ยวหลงเปา ขาหมูโบราณ

พิเศษ! นั่งรถไฟความเร็วสูง

 

เดินทางโดยสายการบิน China Eastern Airlines(MU)&Shanghai Airlines(FM) 

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 Kg./CARRY ON  5 Kg 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง – กรุงปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอัน – พระราชวังต้องห้าม – หอฟ้าเทียนถาน – ย่านซานหลี่ถุน+POPMART MU2072 BKK-PKX 00.40-06.35
โรงแรม
Holiday inn express Hotel OR Beijing Jinglin Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) - ผิเซี๊ยหรือยางพารา - ผ่านชมสนามกีฬารังนก
โรงแรม
Holiday inn express Hotel OR Beijing Jinglin Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นั่งรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้ - วัดพระหยกขาว - Tian’an 1000 Trees
โรงแรม
Holiday inn express Hotel OR Yitel (Shanghai Hongqio Railway Station Nation Convention and Exhibition Center) หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณ Puyuan – เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี
โรงแรม
Holiday inn express Hotel OR Yitel (Shanghai Hongqio Railway Station Nation Convention and Exhibition Center) หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หอไข่มุก(ด้านนอก) – ร้านชาหรือร้านผ้าไหม – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนหนานกิง - สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ FM841 PVG-BKK 22.15-01.55(+1)
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
19 - 24 ก.ย. 67

27,888.-

27,888.-

12 - 17 ต.ค. 67

27,888.-

27,888.-

23 - 28 ต.ค. 67

28,888.-

28,888.-

รูปภาพ