หนีห่าว! ยิ่งสูงยิ่งหนาว คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

หนีห่าว! ยิ่งสูงยิ่งหนาว คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CMU933

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

6

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

CMU933 หนีห่าว! ยิ่งสูงยิ่งหนาว คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน

 

ท้าความหนาวเย็นภูเขาหิมะมังกรหยก มหัศจรรย์หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

วัดเจ้าแม่กวมอิม เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ 

วัดหยวนทง ถนนคนเดินประตูม้าทองไก่หยก+POP MART 

 

พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG  

เมนูพิเศษ!!  สุกี้แซลมอน สุกี้เห็ดรสเด็ด และอาหารกวางตุ้ง

 

เดินทางโดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบไม่เกิน 23 Kg. / CARRY ON  7 Kg. 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย - ฉู่สง MU742 BKK-KMG 15.55-19.35
โรงแรม
WENDING HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉู่สง - เมืองต้าหลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิน - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ – เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง
โรงแรม
LUCKYDRAGON HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถราง) – ร้านหยก - เมืองฉู่สง
โรงแรม
WEN DING HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฉู่สง - เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินประตูม้าทองไก่หยก+POP MART
โรงแรม
LONG WAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ MU9635 KMU-BKK 10.30-12.20
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
4 - 8 ก.ย. 67

17,888.-

17,888.-

19 - 23 ก.ย. 67

17,888.-

17,888.-

11 - 15 ต.ค. 67

18,888.-

18,888.-

16 - 20 ต.ค. 67

18,888.-

18,888.-

18 - 22 ต.ค. 67

17,888.-

17,888.-

22 - 26 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

รูปภาพ