จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน

จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ58

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

15888 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

พ.ค. - ก.ค. 67

จำนวนพีเรียด

17

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์”

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!

จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS ตุ๊กตา KAWS ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 

เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด เป็ดย่างเฟิ่งหวง เซ็ตหม่าล่า อาหารหูหนาน

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชิติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา VZ3604 BKK-CSX 17.50-22.05
โรงแรม
Yishang Hotel ChangSha Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉางซา - เมืองฉางเต๋อ - วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวงล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง(รวมรถแบตเตอร์รี่ ) – ถนน SHIBAN
โรงแรม
Vinenna Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เฟิ่งหวง - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(ล่องเรือ) - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว
โรงแรม
Mellow Crystal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ - ร้านใบชา *OPTION : หุบเขาอวตาร
โรงแรม
TIAN ZI ตึก VIP Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ร้านหยก – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3605 CSX-BKK 22.55 - 01.30
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
2 - 6 พ.ค. 67

15,888.-

15,888.-

7 - 11 พ.ค. 67

16,888.-

16,888.-

9 - 13 พ.ค. 67

15,888.-

15,888.-

14 - 18 พ.ค. 67

16,888.-

16,888.-

16 - 20 พ.ค. 67

16,888.-

16,888.-

21 - 25 พ.ค. 67

16,888.-

16,888.-

28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 67

16,888.-

16,888.-

30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67

16,888.-

16,888.-

4 - 8 มิ.ย. 67

16,888.-

16,888.-

6 - 10 มิ.ย. 67

16,888.-

16,888.-

11 - 15 มิ.ย. 67

16,888.-

16,888.-

13 - 17 มิ.ย. 67

16,888.-

16,888.-

18 - 22 มิ.ย. 67

16,888.-

16,888.-

25 - 29 มิ.ย. 67

15,888.-

15,888.-

27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67

15,888.-

15,888.-

2 - 6 ก.ค. 67

15,888.-

15,888.-

4 - 8 ก.ค. 67

15,888.-

15,888.-

รูปภาพ