Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน

Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ77

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ส.ค. 67

จำนวนพีเรียด

15

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

อลังการหมู่บ้านในหุบเขา "น้ำตกฟูหรงเจิ้น"

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 

เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน สุกี้เห็ดรสเด็ด เป็ดย่างเฟิ่งหวง เซ็ตหม่าล่า หมูย่างเกาหลี

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา VZ3604 BKK-CSX 17.50-22.05
โรงแรม
Yishang Hotel ChangSha Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (รวมบันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว
โรงแรม
Mellow Crystal Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์สมุนไพรจีน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชา - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย *OPTION เขาอวตาร
โรงแรม
TIAN ZI ตึก VIP Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จางเจียเจี้ย - ร้านหยก – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง – ร้านยางพารา – เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN OUTLET - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3605 CSX-BKK 22.55-01.30
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
1 - 4 มิ.ย. 67

13,888.-

13,888.-

3 - 6 มิ.ย. 67

12,888.-

12,888.-

8 - 11 มิ.ย. 67

13,888.-

13,888.-

10 - 13 มิ.ย. 67

12,888.-

12,888.-

15 - 18 มิ.ย. 67

13,888.-

13,888.-

17 - 20 มิ.ย. 67

12,888.-

12,888.-

22 - 22 มิ.ย. 67

13,888.-

13,888.-

24 - 27 มิ.ย. 67

12,888.-

12,888.-

29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 67

13,888.-

13,888.-

1 - 4 ก.ค. 67

12,888.-

12,888.-

6 - 9 ก.ค. 67

13,888.-

13,888.-

8 - 11 ก.ค. 67

12,888.-

12,888.-

24 - 27 ส.ค. 67

13,888.-

13,888.-

26 - 29 ส.ค. 67

13,888.-

13,888.-

31 ส.ค. - 3 ก.ย. 67

13,888.-

13,888.-

รูปภาพ