Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น

Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ79

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น

เทียนเหมินซาน "ประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!

จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS ตุ๊กตา KAWS ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ทัวร์ไม่ลงร้านรัฐบาล

เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ดรสเด็ด เป็ดย่างเฟิ่งหวง เซ็ตหม่าล่า อาหารหูหนาน หมูย่างเกาหลี

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชิติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา VZ3604 BKK-CSX 17.50-22.05
โรงแรม
Yishang Hotel ChangSha Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉางซา - เมืองฉางเต๋อ - วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวงล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง(รวมรถแบตเตอร์รี่ ) – ถนน SHIBAN
โรงแรม
Vinenna Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เฟิ่งหวง - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(ล่องเรือ) - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว
โรงแรม
Mellow Crystal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ - ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง -พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย *OPTION : หุบเขาอวตาร
โรงแรม
TIAN ZI ตึก VIP Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3605 CSX-BKK 22.55 - 01.30
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
4 - 8 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

11 - 15 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

13 - 17 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

18 - 22 มิ.ย. 67

18,888.-

18,888.-

20 - 24 มิ.ย. 67

19,888.-

19,888.-

22 - 26 ส.ค. 67

19,888.-

19,888.-

27 - 31 ส.ค. 67

19,888.-

19,888.-

29 ส.ค. - 2 ก.ย. 67

18,888.-

18,888.-

รูปภาพ