ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น

ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ90

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ส.ค. 67

จำนวนพีเรียด

18

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
2 - 6 มิ.ย. 67

14,888.-

14,888.-

9 - 13 มิ.ย. 67

14,888.-

14,888.-

12 - 16 มิ.ย. 67

14,888.-

14,888.-

19 - 23 มิ.ย. 67

14,888.-

14,888.-

23 - 27 มิ.ย. 67

14,888.-

14,888.-

26 - 30 มิ.ย. 67

14,888.-

14,888.-

3 - 7 ก.ค. 67

14,888.-

14,888.-

7 - 11 ก.ค. 67

14,888.-

14,888.-

14 - 18 ก.ค. 67

14,888.-

14,888.-

17 - 21 ก.ค. 67

14,888.-

14,888.-

24 - 28 ก.ค. 67

14,888.-

14,888.-

28 ก.ค. - 1 ส.ค. 67

14,888.-

14,888.-

4 - 8 ส.ค. 67

14,888.-

14,888.-

11 - 15 ส.ค. 67

14,888.-

14,888.-

11 - 15 ส.ค. 67

14,888.-

14,888.-

18 - 22 ส.ค. 67

14,888.-

14,888.-

21 - 25 ส.ค. 67

14,888.-

14,888.-

25 - 29 ส.ค. 67

14,888.-

14,888.-

รูปภาพ