จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน

จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ91

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

พ.ค. - ส.ค. 67

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67

15,888.-

15,888.-

7 - 11 มิ.ย. 67

15,888.-

15,888.-

14 - 18 มิ.ย. 67

15,888.-

15,888.-

21 - 25 มิ.ย. 67

15,888.-

15,888.-

28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 67

15,888.-

15,888.-

5 - 9 ก.ค. 67

16,888.-

16,888.-

12 - 16 ก.ค. 67

16,888.-

16,888.-

19 - 23 ก.ค. 67

16,888.-

16,888.-

26 - 30 ก.ค. 67

16,888.-

16,888.-

2 - 6 ส.ค. 67

16,888.-

16,888.-

9 - 13 ส.ค. 67

16,888.-

16,888.-

16 - 20 ส.ค. 67

16,888.-

16,888.-

23 - 27 ส.ค. 67

16,888.-

16,888.-

30 ส.ค. - 3 ก.ย. 67

16,888.-

16,888.-

รูปภาพ