ฉางซา หุบเขาเทวดา วั้งเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน

ฉางซา หุบเขาเทวดา วั้งเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ92

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ส.ค. 67

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 9 มิ.ย. 67

21,888.-

21,888.-

16 - 20 มิ.ย. 67

21,888.-

21,888.-

30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 67

21,888.-

21,888.-

10 - 14 ก.ค. 67

22,888.-

22,888.-

21 - 25 ก.ค. 67

22,888.-

22,888.-

31 ก.ค. - 4 ส.ค. 67

22,888.-

22,888.-

14 - 18 ส.ค. 67

22,888.-

22,888.-

28 ส.ค. - 1 ก.ย. 67

22,888.-

22,888.-

รูปภาพ