ดินแดนแห่งเทพนิยาย หุบเขาเทวดา ฉางซา หวังเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน

ดินแดนแห่งเทพนิยาย หุบเขาเทวดา ฉางซา หวังเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CVZ97

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, จีน

ช่วงเดือน

ก.ย. - ธ.ค. 67

จำนวนพีเรียด

16

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

CVZ97 ดินแดนแห่งเทพนิยาย หุบเขาเทวดา

ฉางซา หวังเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน 5วัน4คืน
 

หมู่บ้านริมผา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ล่องเรือวู่หนี่โจวชมแสงสี

นั่งกระเช้าเขาหลิงซาน กระจกแห่งท้องฟ้า หอเถิงหวัง

ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตึกIFS ร้าน POPMART

ทัวร์ ไม่ลง ร้านรัฐบาล!!

เมนูพิเศษ!! อาหารหูหนาน อาหารเจียวซี ซุปหม้อดินหนานชาง สุกี้หม่าล่า

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว - เข้าสู่ที่พัก VZ3604 BKK-CSX 18.10-22.30
โรงแรม
VIENNA INTERNATIONAL HOTEL CHANGSHA หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉางซา - เมืองหนานชาง - หอเถิงหวัง - เมืองอู้หยวน – ล่องเรืออู้หนี่โจว+ชมโชว์แสดงแสงสียามค่ำคืน
โรงแรม
QINLU HOTEL OR WAN JUAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอู้หยวน -เมืองซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่+ชมวิวตอนกลางคืน OPTION: หมู่บ้านหวงหลิง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
โรงแรม
JIANGNAN HAO TING HOTEL SHANGRAO หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – กระจกแห่งท้องฟ้า - เมืองหนานชาง - ถนนโบราณ WANSHOU PALACE
โรงแรม
MERCURE HOTEL NANSHANG หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ + ตึก IFS + ร้าน POPMART - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3605 CSX-BKK 23.30-02.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
6 - 10 ก.ย. 67

21,888.-

21,888.-

13 - 17 ก.ย. 67

21,888.-

21,888.-

20 - 24 ก.ย. 67

21,888.-

21,888.-

4 - 8 ต.ค. 67

21,888.-

21,888.-

11 - 15 ต.ค. 67

22,888.-

22,888.-

18 - 22 ต.ค. 67

22,888.-

22,888.-

25 - 29 ต.ค. 67

22,888.-

22,888.-

1 - 5 พ.ย. 67

21,888.-

21,888.-

8 - 12 พ.ย. 67

21,888.-

21,888.-

15 - 19 พ.ย. 67

21,888.-

21,888.-

22 - 26 พ.ย. 67

22,888.-

22,888.-

29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 67

21,888.-

21,888.-

6 ธ.ค. - 10 ต.ค. 67

22,888.-

22,888.-

13 - 17 ธ.ค. 67

22,888.-

22,888.-

20 - 24 ธ.ค. 67

22,888.-

22,888.-

27 - 31 ธ.ค. 67

22,888.-

22,888.-

รูปภาพ