สวยทุกจุดเช็คอิน หยุดเปลี่ยนโปรไฟล์ Instagram

สวยทุกจุดเช็คอิน หยุดเปลี่ยนโปรไฟล์ Instagram

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EEK73

Pic

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป

ช่วงเดือน

ต.ค. - ธ.ค. 67

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

EK385 BKK-DXB 01.35 - 04.45 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย EK127 DXB-VIE 08.55 - 12.55 – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟบวร์ก - ศาลาว่าการกรุงเวียนนา
โรงแรม
Austria Trend Ananas หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กรุงเวียนนา – เมืองฮัลส์สตัทท์ – เมืองลินซ์ – พิพิธภัณฑ์แห่งโลกอนาคต – จัตุรัสเฮาพท์พลัทซ์ - มหาวิหารเก่าลินซ์ - โรงละครลินซ์
โรงแรม
Trans World Hotel Donauwelle หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองลินซ์ - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา - ถนนทองคำ
โรงแรม
Clarion Congress Hotel Prague - CPI Hotels a.s. หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
โรงแรม
IntercityHotel Budapest หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองบูดาเปสต์ - ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ - สะพานเชน – สะพานอลิซาเบธ - ปราสาทบูดาเปส – รัฐสภาบูดาเปส - เมืองพาห์นดอฟ ประเทศออสเตรีย - McArthurGlen Outlet – กรุงเวียนนา – EK126 VIE-DXB 22.40-06.15
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EK372 DXB-BKK 09.40-19.15
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
9 - 15 ต.ค. 67

65,888.-

65,888.-

18 - 24 ต.ค. 67

65,888.-

65,888.-

13 - 19 พ.ย. 67

64,888.-

64,888.-

2 - 8 ธ.ค. 67

65,888.-

65,888.-

รูปภาพ