Nice Trip East Europe

Nice Trip East Europe

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EEY34

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 67

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

     เยือนดินแดนแห่งอัศจรรย์ 5 ประเทศยุโรปตะวันออก”

 

เยอรมัน         ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารเฟราเอน จัตุรัส Marienplatz

ออสเตรีย        เที่ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก และ ความงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ

                      มหาวิหารเซนต์สตีเฟน พระราชวังฮอฟบวร์ก พระราชวังเชินบรุนน์  โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา

เช็ก               สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ

                     เยี่ยมชม ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ลส์ หอนาฬิกาดาราศาสตร์

สโลวาเกีย       เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา มหาวิหารเซนต์มาร์ติน

ฮังการี           ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป

                     ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบูดาเปสต์

เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ EY409 BKK-AUH 21.25 – 00.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน EY005 AUH-MUC 02.45 - 07.00 – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิก – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ศาลาว่าการใหม่ - ศาลาว่าการเก่า - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – มหาวิหารเฟราเอน
โรงแรม
NH Munchen Messe หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย – เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองเชสเก บูเดอโจวิซ
โรงแรม
CPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือ ระดับใกล้เคียงกันCPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือ ระดับใกล้เคียงกันCPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือ ระดับใกล้เคียงกันCPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือ ระดับใกล้เคียงกันCPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือ ระดับใกล้เคียงกันCPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา – ถนนทองคำ – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเบอร์โน
โรงแรม
Courtyard by Marriott Brno หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ
โรงแรม
Park Inn By Radisson Budapest หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จัตุรัสวีรบุรุษ - กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – Vienna City Hall – Column of Pest – พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนน Karntner Strasse
โรงแรม
Austria Trend Ananas หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง EY054 VIE-AUH 12.10 - 19.30
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ EY408 AUH-BKK 22.30 - 08.20
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
14 - 21 พ.ค. 67

67,888.-

67,888.-

23 - 30 พ.ค. 66

67,888.-

67,888.-

13 - 20 มิ.ย. 67

69,888.-

69,888.-

รูปภาพ