LIVE THE MOMENT

LIVE THE MOMENT

รหัสโปรแกรมทัวร์ : FEY38

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี

ช่วงเดือน

พ.ค. - มิ.ย. 67

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ฝรั่งเศส       เที่ยวแลนด์มาร์ค หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโต มูช

                  เมืองดิจอง เมืองกอลมาร์ช้อปปิ้งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

สวิส         นั่งกระเช้าโรแตร์ พิชิตยอดเขาทิตลิส ถ้ำน้ำแข็ง สะพานแขวน สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล

อิตาลี     เยือน เมืองมิลาน พระราชวังมิลาน มหาวิหารมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

               โรงละครลาสกาล่า ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด

 

เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง EY409 BKK-AUH 21.25-00.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

EY031 AUH-CDG 02.40-08.00 ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส - เมืองปารีส - นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช
โรงแรม
Mercure Orly Paris Rungis หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จัตุรัสคองคอร์ด – มหาวิหารน็อทร์ - ดามแห่งปารีส – ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - เมืองดีจอง
โรงแรม
Novotel Dijon Sud หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองกอลมาร์ – เวนิสน้อย - ชนบท Krutenau - เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น
โรงแรม
Ibis Styles Luzern Cityหรือระดับกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz - เมืองแองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - สะพานแขวน - เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – มหาวิหารโคโม่ – เมืองมิลาน
โรงแรม
Holiday Inn Milan Nord-Zara หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า – ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ – ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
โรงแรม
Holiday Inn Milan Nord-Zara หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

EY088 MXP-AUH 10.20-18.15 ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EY408 AUH-BKK 22.30-08.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
14 - 21 พ.ค. 67

77,888.-

77,888.-

27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67

77,888.-

77,888.-

5 มิ.ย. - 12 เม.ย. 67

77,888.-

77,888.-

11 - 18 มิ.ย. 67

77,888.-

77,888.-

รูปภาพ