สายมูเตลู HONGKONG สายมูฮ่องกง ไหว้เทพเจ้าสุดปัง

สายมูเตลู HONGKONG สายมูฮ่องกง ไหว้เทพเจ้าสุดปัง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : HHB10

Pic

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ฮ่องกง

ช่วงเดือน

เม.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

8

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

สายมูเตลู ไหว้เทพเจ้าสุดปัง 3วัน2คืน


 วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมทินหัว หาดรีพัลส์เบย์

ชมแสงสียามค่ำคืน Symphony of Lights

• วิวพาโนราม่า วิคตอเรีย พีค • ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย • ถนนนาธาน

 

พิเศษ! OPTIONAL TOUR PACKAGE สุดคุ้ม >> ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา

 

เดินทางโดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINES (HB)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ประเทศฮ่องกง – ย่านจิมซ่าจุ่ย นาธาน - ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of Light HB282 BKK-HKG 10.40-14.40
โรงแรม
Ease Hotel Tsuen Wan หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งเครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour!! ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
โรงแรม
Ease Hotel Tsuen Wan หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว – อ่าวรีพัลส์เบย์ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ HB283 HKG-BKK 15.40-17.45
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
26 - 28 เม.ย. 67

17,888.-

17,888.-

17 - 19 พ.ค. 67

15,888.-

15,888.-

14 - 16 มิ.ย. 67

15,888.-

15,888.-

27 - 29 มิ.ย. 67

15,888.-

15,888.-

6 - 8 ก.ย. 67

15,888.-

15,888.-

27 - 29 ก.ย. 67

14,888.-

14,888.-

10 - 12 ต.ค. 67

17,888.-

17,888.-

24 - 26 ต.ค. 67

16,888.-

16,888.-

รูปภาพ