GREAT Romance Europe ITALY SWITZERLAND FRANCE

GREAT Romance Europe ITALY SWITZERLAND FRANCE

รหัสโปรแกรมทัวร์ : IEK57

Pic

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

IEK57 GREAT Romance  Europe ITALY SWITZERLAND FRANCE
 โรม ปิซ่า มิลาน จุงเฟรา ลูเซิร์น ปารีส 9วัน 6คืน

 

                             อิตาลี         โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
                                               หอเอนปิซ่า ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

                             สวิส            นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา  เที่ยวเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล
                                               สิงโตหินแกะสลัก  ช้อปปิ้งเมืองซุก นาฬิกาแบรนด์ดัง 

                             ฝรั่งเศส      เมืองปารีส ชม หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ่
                                               นั่งรถกระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร์ ล่องแม่น้ำแซน โดย บาโตมูช  ช้อปปิ้งแบรนด์เนมห้างปลอดภาษี

 ** หมายเหตุ การันตี 15 ท่านออกเดินทาง พร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทย **

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

EK377 BKK-DXB 02.50-06.00 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี EK097 DXB-FCO 09.10-13.25 - กรุงโรม - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
โรงแรม
Hotel The Caesar Roma หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

กรุงโรม - หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า - Pisa Baptisty of St. John – เมืองมิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ แห่งมิลาน – เมืองโลมาซโซ
โรงแรม
Just Hotel Lomazzo Fiera หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองโลมาซโซ - เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store - ลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองครีนซ์
โรงแรม
Ibis Luzern Kriens หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองครีนซ์ - สถานีกรินเดลวัลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ต่อรถไฟ สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา - ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีกรินเดลวัลด์ - เมืองดิฌง
โรงแรม
Ibis Dijon Centre Clemenceauหรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองดิฌง ประเทศฝรั่งเศส – เมืองเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองปารีส - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช
โรงแรม
Mercure Paris Velizy หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux duty free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
โรงแรม
Mercure Paris Velizy หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ - นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า -ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ EK076 CDG-DXB 21.55-06.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EK372 DXB-BKK 09.40-19.15
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
14 - 22 ก.ย. 67

89,888.-

89,888.-

2 - 10 ต.ค. 67

89,888.-

89,888.-

21 - 29 ต.ค. 67

89,888.-

89,888.-

รูปภาพ