กระเช้าหมุน 360 องศา นั่งไหนจะอุ่นกว่า ข้างตาหรือข้างเรา ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

กระเช้าหมุน 360 องศา นั่งไหนจะอุ่นกว่า ข้างตาหรือข้างเรา ITALY SWITZERLAND FRANCE 8วัน 5คืน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : IEK68

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

4

เดินทางโดย

เครื่องบิน

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

EK377 BKK-DXB 02.50-06.00 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี EK205 DXB-MXP 09.45-14.20 เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน - มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II - เมืองโลมาซโซ
โรงแรม
Just Hotel Lomazzo หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองโลมาซโซ – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ - เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ช้อปปิ้ง Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz – เมืองแองเกิลเบิร์ก
โรงแรม
Hotel Terrace Engelbergหรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองแองเกิลเบิร์ก – นั่งกระเช้าโรแตร์ สู่ ยอดเขาทิตลิส – สะพานแขวน – ถ้ำน้ำแข็ง - เมืองดิฌง ประเทศฝรั่งเศส
โรงแรม
Ibis Dijon Center หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองดิฌง – เมืองเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช
โรงแรม
Brit Hotel Privilège Paris-Rosny หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หอไอเฟล – จัตุรัสคองคอร์ด - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
โรงแรม
Brit Hotel Privilège Paris-Rosny หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ - นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง EK076 CDG-DXB 21.55 -06.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ประเทศไทย EK372 DXB-BKK 09.40-19.15
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
10 - 17 ก.ย. 67

75,888.-

75,888.-

18 - 25 ก.ย. 67

75,888.-

75,888.-

4 - 11 ต.ค. 67

75,888.-

75,888.-

22 - 29 ต.ค. 67

75,888.-

75,888.-

รูปภาพ