Super Kansai+Chubu OSAKA โอซาก้า เกียวโต

Super Kansai+Chubu OSAKA โอซาก้า เกียวโต

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JJL125

Pic

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

พ.ค. - ก.ค. 67

จำนวนพีเรียด

10

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เที่ยวคุ้มสุด.. หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”

ปราสาทโอซาก้า เมืองเก่าทาคายาม่า ย่านชินไซบาชิ

ขอพรศาลเจ้าอิเสะ วัดทองคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ นั่งกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ

 เที่ยวครบทุกวัน   บินถึงเช้า-กลับดึก

พิเศษ!!   พักกิฟุ 2 คืน  โอซาก้า 1 คืน  คันไซ 1 คืน  

เต็มอิ่ม! Buffet Shabu

 

เดินทางโดยสายการบิน Japan Airlines (JL)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 23+23 kg. (2 ใบ)/ CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ JL728 BKK-KIX 00.25-08.00 ศาลเจ้าอิเสะ(Ise Jingu Naiku) – ถนนโอฮาไรมาจิ+ตลาดโอคาเกะ – กิฟุ
โรงแรม
Quintessa Hotel Ogaki or Hotel Koyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall
โรงแรม
Quintessa Hotel Ogaki or Hotel Koyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดทอง - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
โรงแรม
Hotel Sarasa Namba/Shinsaibashi or Sarasa Hotel Shin Osaka 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมิยาสุ – อามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – Expo city – เมืองอิซุมิซาโนะ
โรงแรม
Izumisano Center Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นารา - วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ถ่ายภาพด้านหน้า) – Rinku Premium Outlet - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ JL727 KIX-BKK 00.55-04.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
22 - 28 พ.ค. 67

45,888.-

45,888.-

29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67

45,888.-

45,888.-

5 - 11 มิ.ย. 67

45,888.-

45,888.-

12 - 18 มิ.ย. 67

45,888.-

45,888.-

19 - 25 มิ.ย. 67

45,888.-

45,888.-

26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 67

45,888.-

45,888.-

3 - 9 ก.ค. 67

45,888.-

45,888.-

10 - 16 ก.ค. 67

45,888.-

45,888.-

17 - 23 ก.ค. 67

45,888.-

45,888.-

24 - 30 ก.ค. 67

46,888.-

46,888.-

รูปภาพ