OSAKA เกียวโต กุโจ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

OSAKA เกียวโต กุโจ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JJL133

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

JJL133 OSAKA เกียวโต กุโจ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6วัน 3คืน

หมู่บ้านมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าหน้ายักษ์ นัมบะ ยาซากะ

วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ป่าไผ่อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตสึเคียว

ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไชบาชิ Mitsui Outlet

อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวัน  อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น

พิเศษ!!  • กุโจ 1 คืน กิฟุ 1 คืน โอซาก้า 1 คืนเต็มอิ่ม!  เมนู Shabu Buffet

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ JL728 BKK-KIX 00.25-08.00 – โอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าชม) – Mitsui Outlet Park Shiga Ryuo – กิฟุ - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
โรงแรม
Gujo Vacation Village Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall
โรงแรม
Quintessa Hotel Ogaki Or Hotel Koyo หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่อาราชิยามะ - สะพานโทเก็ตสึโคะบาชิ Bridge – วัดคิโยมิสุเดระ – โอซาก้า – Duty free – อิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
โรงแรม
Hotel Sarasa Namba/Shinsaibashi Or Sarasa Hotel Shin-Osaka หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยว - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ JL727 KIX-BKK 00.55-04.40
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
25 - 30 ก.ย. 67

39,888.-

39,888.-

16 - 21 ต.ค. 67

43,888.-

43,888.-

รูปภาพ