งามแต้ๆ บินตรงเชียงใหม่ OSAKA

งามแต้ๆ บินตรงเชียงใหม่ OSAKA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JVZ116

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

เม.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

นารา เกียวโต ชิราคาวาโกะ นัมบะยาซากะ 

 

ที่พัก กิฟุ  2 คืน  นัมบะ/โดทงโบริ/ชินไซบาชิ 1 คืน  คันไซ 1 คืน

 

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เช็คอินปราสาทโอซาก้า วัดโทไดจิ

เมืองเก่าทาคายาม่า ขอพร ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ

ศาลเจ้าหน้ายักษ์ Tempozan Harbor Village

ช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิและชินเซไก

 

เดินทางโดยสายการบิน VIET JET (VZ) บินตรงจาก เชียงใหม่ สู่ โอซาก้า

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / Carry on 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ VZ822 CNX-KIX 00.30-07.30 - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – MITSUI OUTLET PARK Shiga Ryuo
โรงแรม
Hotel Koyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ตลาดเช้ามิยากาวะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - Aeon Mall
โรงแรม
Hotel Koyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ย่านชินเซไก – เข้าสู่ที่พัก- ย่านชินไซบาชิ
โรงแรม
SARASA Hotel Namba 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - Tempozan Harbor Village – Expo City
โรงแรม
Izumisano Center Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ VZ823 KIX-CNX 08.30-12.30
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
9 - 14 เม.ย. 67

35,888.-

35,888.-

16 - 21 เม.ย. 67

31,888.-

31,888.-

7 - 12 พ.ค. 67

28,888.-

28,888.-

14 - 19 พ.ค. 67

28,888.-

28,888.-

21 - 26 พ.ค. 67

31,888.-

31,888.-

4 - 9 ก.ค. 67

28,888.-

28,888.-

11 - 16 ก.ค. 67

28,888.-

28,888.-

16 - 21 ก.ค. 67

29,888.-

29,888.-

23 - 28 ก.ค. 67

29,888.-

29,888.-

20 - 25 ส.ค. 67

29,888.-

29,888.-

10 - 15 ก.ย. 67

29,888.-

29,888.-

1 - 6 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

8 - 13 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

15 - 20 ต.ค. 67

31,888.-

31,888.-

รูปภาพ