Popular Heritage OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า

Popular Heritage OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ120

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

เม.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

23

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5วัน 3คืน

 

ชมความงามของหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”

ปราสาทโอซาก้า เมืองเก่าทาคายาม่า

วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านชินไซบาชิ

 

พิเศษ!!  พักกิฟุ 2 คืน  คันไซ 1 คืน   เต็มอิ่ม!  ปิ้งย่าง Yakiniku Buffet

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

XJ612 BKK-KIX 00.55-08.40 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – Mitsui outlet Park Shiga Ryuo - กิฟุ
โรงแรม
Koyo Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall
โรงแรม
Koyo Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
โรงแรม
Izumisano Center Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
26 - 30 เม.ย. 67

29,888.-

29,888.-

1 - 5 พ.ค. 67

29,888.-

29,888.-

9 - 13 พ.ค. 67

27,888.-

27,888.-

16 - 20 พ.ค. 67

27,888.-

27,888.-

4 - 8 ก.ค. 67

27,888.-

27,888.-

11 - 15 ก.ค. 67

27,888.-

27,888.-

18 - 22 ก.ค. 67

29,888.-

29,888.-

25 - 29 ก.ค. 67

29,888.-

29,888.-

1 - 5 ส.ค. 67

28,888.-

28,888.-

15 - 19 ส.ค. 67

27,888.-

27,888.-

22 - 26 ส.ค. 67

27,888.-

27,888.-

29 ส.ค. - 2 ก.ย. 67

27,888.-

27,888.-

5 - 9 ก.ย. 67

26,888.-

26,888.-

12 - 16 ก.ย. 67

27,888.-

27,888.-

19 - 23 ก.ย. 67

27,888.-

27,888.-

26 - 30 ก.ย. 67

27,888.-

27,888.-

2 - 6 ต.ค. 67

27,888.-

27,888.-

4 - 8 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

10 - 14 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

16 - 20 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

18 - 22 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

23 - 27 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

25 - 29 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

รูปภาพ