Red Autumn HOKKAIDO

Red Autumn HOKKAIDO

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ122

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

JXJ122 Red Autumn HOKKAIDO

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โทยะ โจซังเค ซัปโปโร โอตารุ  6วัน4คืน

สัมผัสความโรแมนติกใบไม้เปลี่ยนสีของฮอกไกโด

เช็คอินโกดังอิฐแดง ขึ้นกระเช้าเขาฮาโกดาเตะ เนินฮาจิมันซากะ

ตลาดปลาฮาโกดาเตะ บ่อหมีสีน้ำตาล ชมวิวทะเลสาบโทยะ

สะพานแดงโจซังเค คลองโอตารุ โรงงานช็อกโกแลต

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน!!!!

พิเศษ!! พักออนเซ็นโจซังเค 1 คืน พักฮาโกดาเตะ 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X  (XJ) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ XJ620 BKK-CTS 02.50-10.40 – เมืองฮาโกดาเตะ – อาคารอิฐสีแดง - จุดชมวิว Hakodateyama Ropeway
โรงแรม
Flex Stay Inn Hakodate หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ– เนินชมวิวฮาจิมันซากะ – เมืองโทยะ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - จุดชมวิว (Silo Observatory) - เมืองโจคังเซ- พักออนเซ็น
โรงแรม
Jozankei View Hotel + ONSEN หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

สะพานแดง – สวนสาธารณะโจซังเก็นเซ็น – โอตารุ – คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ – Duty free - ย่านทานุกิโคจิ
โรงแรม
Mystays Susukino หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม!
โรงแรม
Mystays Susukino หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ621 CTS-BKK 11.55-17.50
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
5 - 10 ต.ค. 67

36,888.-

36,888.-

12 - 17 ต.ค. 67

36,888.-

36,888.-

19 - 24 ต.ค. 67

35,888.-

35,888.-

รูปภาพ