Haven Landmark HAKUBA KAMIKOJI

Haven Landmark HAKUBA KAMIKOJI

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ124

Pic

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

โอซาก้า โตเกียว ฮาคุบะ คามิโคจิ ชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน

  

นั่ง Gondora lift ชมวิว Hakuba Iwatake Mountain Resort

เช็คอิน ปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

ชมความสวยงาม คามิโคจิ ทะเลสาบซูวะ ไร่วาซาบิ ที่ใหญ่ที่สุด Daio Wasabi Farm 

สัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ที่สถานีที่ 5 Oishi Park ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 

พิเศษพัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน นากาโน่ออนเซ็น 1 คืน กิฟุ 1 คืน นาริตะ 1 คืน

เต็มอิ่ม! Shabu Buffet และ Buffet ขาปูไม่อั้น!!

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ XJ612 BKK-KIX 00.55-07.55 – โอซาก้า – ป้ายไฟกูลิโกะ – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - กิฟุ
โรงแรม
Hotel Koyo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - คามิโคจิ – นากาโน่
โรงแรม
Hotel Green Plaza Hakuba ONSEN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Hakuba Iwatake Mountain Resort+Gondora lift – วัดเซนโคจิ – ไร่วาซาบิ Daio Wasabi Farm – ทะเลสาบซูวะ - พักออนเซ็น
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - โตเกียว - ย่านชินจูกุ
โรงแรม
The Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ601 NRT-BKK 09.15-14.35
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
4 - 9 ก.ย. 67

36,888.-

36,888.-

11 - 16 ก.ย. 67

37,888.-

37,888.-

24 - 29 ก.ย. 67

36,888.-

36,888.-

30 ก.ย. - 5 ต.ค. 67

36,888.-

36,888.-

1 - 6 ต.ค. 67

37,888.-

37,888.-

2 - 7 ต.ค. 67

37,888.-

37,888.-

8 - 13 ต.ค. 67

37,888.-

37,888.-

9 - 14 ต.ค. 67

38,888.-

38,888.-

10 - 15 ต.ค. 67

39,888.-

39,888.-

16 - 21 ต.ค. 67

39,888.-

39,888.-

21 - 26 ต.ค. 67

37,888.-

37,888.-

22 - 27 ต.ค. 67

37,888.-

37,888.-

23 - 28 ต.ค. 67

37,888.-

37,888.-

24 - 29 ต.ค. 67

37,888.-

37,888.-

รูปภาพ