Explore Journey..TOKYO FUJI Kamikochi Kawagoe

Explore Journey..TOKYO FUJI Kamikochi Kawagoe

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ127

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ก.ค. - ก.ย. 67

จำนวนพีเรียด

13

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

ประตูสู่ดินแดนเทือกเขาเจแปนเอลป์ “คามิโคจิ”

ชมวิวภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 ลิตเติ้ลเอโดะ คาวาโกเอะ

วัดนาริตะซัน ปราสาทมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 

ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน มัตสึโมโต้ 1 คืน นาริตะ 1 คืน  

พิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น พิเศษเที่ยวครบทุกวัน

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ600 BKK-NRT 23.55-08.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดนาริตะซันชินโชจิ - จังหวัด ไซตามะ – คาวาโกเอะ (ถนนคุระซุคุริ+หอระฆังโบราณ+ตรอกลูกกวาด) - พักฟูจิออนเซ็น
โรงแรม
Fujisan Garden Onsen 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – จังหวัดนากาโนะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) – AEON MALL
โรงแรม
Premier Hotel Cabin Matsumoto 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

คามิโคจิ - สะพานคัปปาบาชิ – โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
โรงแรม
The Hedistar Hotel Narita 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ601 NRT-BKK 09.15-14.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 7 ก.ค. 67

31,888.-

31,888.-

10 - 14 ก.ค. 67

30,888.-

30,888.-

17 - 21 ก.ค. 67

31,888.-

31,888.-

19 - 23 ก.ค. 67

32,888.-

32,888.-

24 - 28 ก.ค. 67

32,888.-

32,888.-

26 - 30 ก.ค. 67

32,888.-

32,888.-

29 ก.ค. - 2 ส.ค. 67

31,888.-

31,888.-

1 - 5 ส.ค. 67

31,888.-

31,888.-

7 - 11 ส.ค. 67

31,888.-

31,888.-

14 - 18 ส.ค. 67

31,888.-

31,888.-

21 - 25 ส.ค. 67

29,888.-

29,888.-

28 ส.ค. - 1 ก.ย. 67

29,888.-

29,888.-

4 - 8 ก.ย. 67

29,888.-

29,888.-

รูปภาพ