เหมียวๆๆ กวักๆๆ TOKYO FUJI YOKOHAMA

เหมียวๆๆ กวักๆๆ TOKYO FUJI YOKOHAMA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ131

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

22

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

 JXJ131 เหมียวๆๆ กวักๆๆ TOKYO FUJI YOKOHAMA 5วัน 3คืน

 

กำเนิดแมวกวักนำโชค "วัดโกโทคุจิ" ลิตเติ้ลเอโดะ คาวาโกเอะ

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 สวนโออิชิปาร์ค ขอพรวัดอาซากุสะ

ไชน่าทาวน์โยโกฮาม่า โกดังอิฐแดงโยโกฮาม่า Minato Mirai 21

ที่เที่ยวแห่งใหม่ Toyosu ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ ห้างไดเวอร์ซิตี้

 เที่ยวครบทุกวัน !!

พิเศษพัก!! ฟูจิออนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน นาริตะ 1 คืน พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู แบบไม่อั้น!!!

 

 เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ600 BKK-NRT 23.25-08.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - โตเกียว - วัดแมวกวัก วัดโกโทคุจิ – จังหวัดไซตามะ – คาวาโกเอะ (ถนนคุระซุคุริ+หอระฆังโบราณ+ตรอกลูกกวาด)– เมืองยามานาชิ - พักฟูจิออนเซ็น
โรงแรม
Fujisan Garden Hotel 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - สวนโออิชิปาร์ค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว - ย่านชินจูกุ
โรงแรม
Day Nice Hotel Tokyo 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วัดอาซากุสะ – โยโกฮาม่า - ย่านโยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ – มินะโตะมิไร 21 – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ - Toyosu Senkyaku Banrai – นาริตะ
โรงแรม
Internation Resort Hotel Yurakujo 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ601 NRT-BKK 09.15-14.05
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
6 - 10 ก.ย. 67

29,888.-

29,888.-

12 - 16 ก.ย. 67

29,888.-

29,888.-

18 - 22 ก.ย. 67

29,888.-

29,888.-

20 - 24 ก.ย. 67

28,888.-

28,888.-

25 - 29 ก.ย. 67

28,888.-

28,888.-

27 ก.ย. - 1 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

1 - 5 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

3 - 7 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

5 - 9 ต.ค. 67

31,888.-

31,888.-

7 - 11 ต.ค. 67

31,888.-

31,888.-

9 - 13 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

11 - 15 ต.ค. 67

31,888.-

31,888.-

13 - 17 ต.ค. 67

31,888.-

31,888.-

15 - 19 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

17 - 21 ต.ค. 67

31,888.-

31,888.-

19 - 23 ต.ค. 67

31,888.-

31,888.-

21 - 25 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

23 - 27 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

25 - 29 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

27 - 31 ต.ค. 67

29,888.-

29,888.-

29 ต.ค. - 2 พ.ย. 67

29,888.-

29,888.-

31 ต.ค. - 4 พ.ย. 67

29,888.-

29,888.-

รูปภาพ