แมวกวัก.. 招き猫 TOKYO FUJI 5วัน3คืน

แมวกวัก.. 招き猫 TOKYO FUJI 5วัน3คืน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ132

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

ก.ค. - ก.ย. 67

จำนวนพีเรียด

11

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

JXJ132 แมวกวัก.. 招き猫 TOKYO FUJI 5วัน3คืน

วัดกำเนิดแมวกวักผู้ให้โชค "วัดโกโทคุจิ"

ไหว้พระขอพรวัดชื่อดัง วัดอาซากุสะ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก

สวนโออิชิปาร์ค ช้อปปิ้งแบบจุใจที่โกเท็มบะ ย่านชินจูกุ

อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม!!

พิเศษพัก!! ฟูจิออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน  พิเศษอิ่มอร่อย กับบุฟเฟต์ขาปูไม่อั้น!!

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ) น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ600 BKK-NRT 23.55-08.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ – วัดแมวกวัก วัดโกโทคุจิ – Gotemba Premium Outlet – พักฟูจิออนเซ็น
โรงแรม
Fujisan Garden Onsen 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - สวนโออิชิปาร์ค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ย่านชินจูกุ
โรงแรม
The Hedistar Hotel Narita 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม!
โรงแรม
The Hedistar Hotel Narita 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ601 NRT-BKK 09.15-14.00
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 7 ก.ค. 67

27,888.-

27,888.-

10 - 14 ก.ค. 67

27,888.-

27,888.-

17 - 21 ก.ค. 67

28,888.-

28,888.-

26 - 30 ก.ค. 67

29,888.-

29,888.-

29 ก.ค. - 2 ส.ค. 67

27,888.-

27,888.-

1 - 5 ส.ค. 67

27,888.-

27,888.-

7 - 11 ส.ค. 67

27,888.-

27,888.-

14 - 18 ส.ค. 67

27,888.-

27,888.-

21 - 25 ส.ค. 67

26,888.-

26,888.-

28 ส.ค. - 1 ก.ย. 67

26,888.-

26,888.-

4 - 8 ก.ย. 67

25,888.-

25,888.-

รูปภาพ