Kansai leaves Changing Color OSAKA

Kansai leaves Changing Color OSAKA

รหัสโปรแกรมทัวร์ : JXJ138

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

34 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ญี่ปุ่น

ช่วงเดือน

พ.ย. - ธ.ค. 67

จำนวนพีเรียด

14

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

JXJ138 Kansai leaves Changing Color OSAKA

โอซาก้า นารา เกียวโต 5วัน 3คืน

ชมใบไม้เปลี่ยนสีไม่เหมือนใคร ที่วัดดารูมะ

ถ่ายรูปเช็คอินแลนด์มาร์คดัง ปราสาทโอซาก้า

ขอพร วัดโทไดจิ สวนกวางนารา  วัดทองคินคะคุจิ

วัดคิโยมิสุเดระ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต

 

พิเศษ! • พักโอซาก้า 2 คืน คันไซ 1 คืน

อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม!!

  

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20
kg. / CARRY ON 7 kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - นารา – วัดโทไดจิ(รวมค่าเข้า) - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) - Duty free XJ612 BKK-KIX 01.00-08.50
โรงแรม
Sarasa Hotel Namba/Shinsaibashi OR SARASA Hotel Shin-Osaka 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวหนึ่งวันเต็ม
โรงแรม
Sarasa Hotel Namba/Shinsaibashi OR SARASA Hotel Shin-Osaka 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองมิโนะ – วัดดารุมะ(รวมค่าเข้า) - เกียวโต – วัดทองคินคะคุจิ(รวมค่าเข้า) – วัดคิโยมิสุเดระ(รวมค่าเข้า) - อิซูมิซาโนะ – Rinku Premium Outlet Osaka
โรงแรม
Izumisano Center Hotel 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ–ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ613 KIX-BKK 09.55-14.20
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
6 - 10 พ.ย. 67

29,888.-

29,888.-

8 - 12 พ.ย. 67

30,888.-

30,888.-

9 - 13 พ.ย. 67

29,888.-

29,888.-

13 - 17 พ.ย. 67

30,888.-

30,888.-

15 - 19 พ.ย. 67

30,888.-

30,888.-

16 - 20 พ.ย. 67

31,888.-

31,888.-

20 - 24 พ.ย. 67

31,888.-

31,888.-

22 - 26 พ.ย. 67

31,888.-

31,888.-

23 - 27 พ.ย. 67

31,888.-

31,888.-

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 67

32,888.-

32,888.-

29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 67

32,888.-

32,888.-

30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 67

33,888.-

33,888.-

3 - 7 ธ.ค. 67

34,888.-

34,888.-

4 - 8 ธ.ค. 67

34,888.-

34,888.-

รูปภาพ