Charming BUSAN YEOSU

Charming BUSAN YEOSU

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KBX42

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี, เอเชีย

ช่วงเดือน

เม.ย. - มิ.ย. 67

จำนวนพีเรียด

22

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

เช็คอิน ปูซาน ยอซู รถไฟสุดสุดคิ้วริมทะเล SKY CAPSULE

ตะลุย Gimhae Nakdong River Rail Bike และ Gimhae Gaya Theme Park

 วัดแฮดงยงกุงชา โบสถ์คริสต์จุกซอง หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

จัตุรัสอีซุนชิน I MuseumYeosu Art land ท่าเรือชางนิม

ช้อปปิ้งย่านนัมโพดง LF Shopping Mall

 

เมนูพิเศษ! BBQ Buffet และ Shabu สไตล์เกาหลี, Jimdak    

พิเศษพัก! ยอซู 2 คืน พัก ปูซาน 1 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / Carry on 7 Kg.

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX726 BKK-PUS 22.55-06.20
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโดสกายวอล์ค - Gimhae nakdong river rail bike - Gimhae Gaya Theme Park - LF Square Mall
โรงแรม
HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - I Museum - Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art – Ocean View Café - จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง
โรงแรม
HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – วัดแฮดงยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
โรงแรม
CONNECT HOTEL BUSAN หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Local Super Market – ตลาดนัมโพดง - ท่าเรือจังนิม – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX725 PUS-BKK 18.00-21.45
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
17 - 21 เม.ย. 67

19,888.-

19,888.-

19 - 23 เม.ย. 67

19,888.-

19,888.-

24 - 28 เม.ย. 67

19,888.-

19,888.-

26 - 30 เม.ย. 67

19,888.-

19,888.-

1 - 5 พ.ค. 67

19,888.-

19,888.-

3 - 7 พ.ค. 67

20,888.-

20,888.-

8 - 12 พ.ค. 67

18,888.-

18,888.-

10 - 14 พ.ค. 67

18,888.-

18,888.-

15 - 19 พ.ค. 67

18,888.-

18,888.-

17 - 21 พ.ค. 67

18,888.-

18,888.-

22 - 26 พ.ค. 67

18,888.-

18,888.-

24 - 28 พ.ค. 67

18,888.-

18,888.-

29 เม.ย. - 2 มิ.ย. 67

18,888.-

18,888.-

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67

18,888.-

18,888.-

5 - 9 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

7 - 11 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

12 - 16 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

14 - 18 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

19 - 23 มิ.ย. 67

16,888.-

16,888.-

21 - 25 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

26 - 30 มิ.ย. 67

17,888.-

17,888.-

28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 67

17,888.-

17,888.-

รูปภาพ