Fall in love BUSAN YEOSU

Fall in love BUSAN YEOSU

รหัสโปรแกรมทัวร์ : KBX45

Pic

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เกาหลี, เอเชีย

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

11

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

KBX45 Fall in love BUSAN YEOSU 5วัน3คืน

 

เช็คอิน ปูซาน ยอซู รถไฟสุดคิ้วริมทะเล SKY CAPSULE

สุดว้าว I Museum  Yeosu Art land 

วัดแฮดงยงกุงชา โบสถ์คริสต์จุกซอง หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จัตุรัสอีซุนชิน 

ท่าเรือชางนิม ช้อปปิ้งย่านนัมโพดง LF Shopping Mall

เมนูพิเศษ! BBQ Buffet และ Shabu สไตล์เกาหลี, Jimdak  

พิเศษพัก! ยอซู 2 คืน พัก ปูซาน 1 คืน

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) 

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 Kg. / Carry on 7 Kg. 

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX726 BKK-PUS 22.55-06.20
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – วัดแฮดงยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - LF Square Mall
โรงแรม
HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

I Museum - Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art – Ocean View Café - จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง
โรงแรม
HOTEL KENNY YEOSU หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - ร้านสมุนไพร Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ตลาดนัมโพดง
โรงแรม
CONNECT HOTEL BUSAN หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

Local Super Market - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ท่าเรือจังนิม – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX725 PUS-BKK 18.00-21.45
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
4 - 8 ก.ย. 67

16,888.-

16,888.-

6 - 10 ก.ย. 67

16,888.-

16,888.-

13 - 17 ก.ย. 67

16,888.-

16,888.-

25 - 29 ก.ย. 67

17,888.-

17,888.-

27 ก.ย. - 1 ต.ค. 67

17,888.-

17,888.-

2 - 6 ต.ค. 67

18,888.-

18,888.-

4 - 8 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

9 - 13 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

11 - 15 ต.ค. 67

21,888.-

21,888.-

16 - 20 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

18 - 22 ต.ค. 67

19,888.-

19,888.-

รูปภาพ