ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสโปรแกรมทัวร์ : LVN13

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

18 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ลาว

ช่วงเดือน

เม.ย. - พ.ค. 67

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 6 พ.ค. 67

8,999.-

8,999.-

9 - 12 พ.ค. 67

8,999.-

8,999.-

16 - 19 พ.ค. 67

8,999.-

8,999.-

23 - 26 พ.ค. 67

8,999.-

8,999.-

31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67

8,999.-

8,999.-

รูปภาพ