ข่อยฮักเจ้า เมืองเฟือง วังเวียง เวียงจันทน์ ลาว

ข่อยฮักเจ้า เมืองเฟือง วังเวียง เวียงจันทน์ ลาว

รหัสโปรแกรมทัวร์ : LVN14

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

18 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ลาว

ช่วงเดือน

มิ.ย. - ก.ย. 67

จำนวนพีเรียด

16

เดินทางโดย

รถตู้

อธิบาย

LVN14 “ข่อยฮักเจ้าเมืองเฟือง วังเวียง เวียงจันทน์ ลาว 4วัน2คืน
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

จุดเช็คอินใหม่... เที่ยวเมืองเฟือง อ่างน้ำตง

เฮงๆ สายมู วัดสินไชยาราม พระธาตุหลวง ประตูชัย

ตะลุยสะพานสีฟ้า ถ้ำนางฟ้า บลูลากูน

ชิลๆ CAFÉ ผาเลือง CAFÉ Pull mind ถนนคนเดินวังเวียง

พิเศษพัก!! เมืองเฟือง 1 คืน วังเวียง 1 คืน   เมนูพิเศษ!! เฝอ

OPTION A: ล่องเรือแม่ซอง       OPTION B: ล่องแพชมธรรมชาติ

รายละเอียดโปรแกรม

ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

จังหวัดหนองคาย – ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว - เมืองเฟือง - วัดสินไชยาราม - อ่างน้ำตง - คาเฟ่ผาเลือง Option: ล่องเรือชมธรรมชาติ
โรงแรม
โรงแรม Moon River เมืองเฟือง หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

วังเวียง - Café Pull mind – สะพานสีฟ้า+ถ้ำนางฟ้า – บลูลากูน – ถนนคนเดินวังเวียง OPTION: ล่องเรือแม่ซอง
โรงแรม
โรงแรม PM / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย - ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว – Duty free - จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย– ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
6 - 9 มิ.ย. 67

7,888.-

7,888.-

13 - 16 มิ.ย. 67

7,888.-

7,888.-

20 - 23 มิ.ย. 67

7,888.-

7,888.-

4 - 7 ก.ค. 67

7,888.-

7,888.-

11 - 14 ก.ค. 67

7,888.-

7,888.-

19 - 22 ก.ค. 67

7,888.-

7,888.-

26 - 29 ก.ค. 67

7,888.-

7,888.-

1 - 4 ส.ค. 67

7,888.-

7,888.-

9 - 12 ส.ค. 67

7,888.-

7,888.-

15 - 18 ส.ค. 67

7,888.-

7,888.-

22 - 25 ส.ค. 67

7,888.-

7,888.-

29 ส.ค. - 1 ก.ย. 67

7,888.-

7,888.-

5 - 8 ก.ย. 67

7,888.-

7,888.-

12 - 15 ก.ย. 67

7,888.-

7,888.-

19 - 22 ก.ย. 67

7,888.-

7,888.-

26 - 29 ก.ย. 67

7,888.-

7,888.-

รูปภาพ