Beyond Destination Dolomite Switzerland Austria Italy

Beyond Destination Dolomite Switzerland Austria Italy

รหัสโปรแกรมทัวร์ : SQR46

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี

ช่วงเดือน

เม.ย. 67

จำนวนพีเรียด

3

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

สัมผัสความอลังการของเทือกเขาโดโลไมท์ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาแอลป์ ดิ ซุสเซ่

ชมทะเลสาบมิซูริน่า เมืองซูริค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ น้ำตกไรน์ เที่ยวเมืองอินส์บรูค หลังคาทองคำ

เวนิส สายน้ำโรแมนติก เมืองเวโรนา เยือนบ้านจูเลียต โรมัน อารีน่า มหาวิหารดูโอโม่ มิลาน

 

พิเศษ  ฟรี! น้ำดื่ม 1 ขวดทุกวัน  ฟรี! ปลั๊กไฟ Universal   ▪ฟรี! วีซ่า

            

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.  

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

QR837 BKK-DOH 02.30-05.30 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ QR095 DOH-ZRH 08.20 - 13.40 เมืองซูริค - สะพานMünsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster –โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์
โรงแรม
DORMERO Hotel Zürich Airport หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองซูริค -เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - เมืองซังกัลเลน – โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิค – มหาวิหารซังกัลเลน – เมืองอินส์บรูค - เสาเซนต์แอนน์ - หลังคาทองคำ
โรงแรม
MONDI Hotel Axamsหรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอินส์บรูค - เมืองออร์ทิเซ่ - ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาแอลป์ ดิ ซุสเซ่ – ทะเลสาบมิซูริน่า - เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ
โรงแรม
B&B Hotel Passo Tre Croci Cortina หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองกอร์ตีนาดัมเปซโซ - ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - สะพานริอัลโต - โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจ์ด - เมืองเมสเตร
โรงแรม
DoubleTree by Hilton Venice- North หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองเมสเตร - เมืองเวโรนา – บ้านของจูเลียต - โรมัน อารีน่า - มหาวิหารซานเซโน - Serravalle Designer Outlet - เมืองมิลาน
โรงแรม
UNAHOTELS Expo Fiera Milano หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

พระราชวังมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง QR128 MXP-DOH 16.15-23.10
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย QR836 DOH-BKK 02.00 - 13.10
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 10 เม.ย. 67

85,888.-

85,888.-

7 - 14 เม.ย. 67

87,888.-

87,888.-

17 - 24 เม.ย. 67

79,888.-

79,888.-

รูปภาพ