Deluxe Grand Switzerland

Deluxe Grand Switzerland

รหัสโปรแกรมทัวร์ : STG60

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์

ช่วงเดือน

ก.ย. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
20 - 27 ก.ย. 67

122,888.-

122,888.-

9 - 16 ต.ค. 67

125,888.-

125,888.-

รูปภาพ