Delight Romance of Switzerland

Delight Romance of Switzerland

รหัสโปรแกรมทัวร์ : STG61

Pic

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

20 คน

ท่องเที่ยว

ยุโรป, สวิตเซอร์แลนด์

ช่วงเดือน

ต.ค. - ธ.ค. 67

จำนวนพีเรียด

2

เดินทางโดย

เครื่องบิน

อธิบาย

Jungfrau - Harder Kulm - Zermatt Matterhorn (พิชิต 3 ยอดเขา)

 

นั่งรถไฟสายโรแมนติค Gornergrat สัมผัสวิวหลักล้าน

ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น  
ใจกลางหุบเขา "หมู่บ้านเซอร์แมท
''  นั่งกระเช้า Eiger Express ที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป

พิชิตยอดเขาจุงเฟรา  เมืองมองเทรอ ปราสาทชิลยอง เวเวย์ รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน อินเตอร์ลาเคน 

เช็คอินลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล  สิงโตสะอื้น ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ ทะเลสาบเบรียนซ์  เมืองซูริค

*** การันตีพัก Zermatt !!! เมืองตากอากาศวิวหลักล้าน ***

 

 ฟรี! น้ำดื่ม 1 ขวดทุกวัน    ฟรี! ปลั๊กไฟ Universal

 เมนูพิเศษ !   สวิสฟองดู + อาหารไทย  

เที่ยวครบทุกวัน!! กินครบทุกมื้อ!!  พักโรงแรม 4*

 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

              น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.

*** สะสมไมล์ ROP ได้ 50% ***  

รายละเอียดโปรแกรม

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

TG970 BKK-ZRH 01.05-07.50 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองอิเซลท์วอลด์ –ทะเลสาบเบรียนซ์ - ชมวิวบนยอดเขา Harder Klum - หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ - เมืองอินเตอร์ลาเคน – ช้อปปิ้ง Kirchofer
โรงแรม
The Hey Hotel Mainbuilding หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองอินเตอร์ลาเคน – กรินเดิลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองทาซ – เมืองเซอร์แมท
โรงแรม
Albana Realหรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี – มองเทรอซ์คาสิโน
โรงแรม
Modern Times Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ปราสาทชิลยอง – เมืองเวเวย์ - รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz – เ มืองซุก - Lohri AG Store – ทะเลสาบซุก – เมืองซูริค
โรงแรม
Mercure Zurich City หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองซูริค - The Rathaus – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์ Grossmünster - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราเซอร์
โรงแรม
Mercure Zurich City หรือระดับใกล้เคียงกัน
มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ TG971 ZRH-BKK 13.15-06.10
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โรงแรม

มื้ออาหาร
อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น
มื้ออาหารนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว มื้ออาหารอยู่นอกเหนือจากเวลาทัวร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
23 - 30 ต.ค. 67

115,888.-

115,888.-

28 พ.ย. - 5 ธ.ค. 67

111,888.-

111,888.-

รูปภาพ