เททั้งใจให้ Taiwan

เททั้งใจให้ Taiwan

รหัสโปรแกรมทัวร์ : TJX26

Pic

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

25 คน

ท่องเที่ยว

เอเชีย, ไต้หวัน

ช่วงเดือน

ส.ค. - ต.ค. 67

จำนวนพีเรียด

5

เดินทางโดย

เครื่องบิน
ดาวน์โหลดรายละเอียดแบบเต็ม (PDF)

ช่วงวันที่เดินทาง

ช่วงวันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก หมายเหตุ
3 - 6 ส.ค. 67

17,888.-

17,888.-

23 - 26 ส.ค. 67

17,888.-

17,888.-

6 - 9 ก.ย. 67

18,888.-

18,888.-

2 - 5 ต.ค. 67

18,888.-

18,888.-

16 - 19 ต.ค. 67

18,888.-

18,888.-

รูปภาพ